Tjenester

15 Mar 2011, Posted by admin

Tjenester

 Økoplan Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med betydelig erfaring innen segmentet for små og mellomstore bedrifter. I tillegg til ordinært regnskapsføring ønsker vi å tilby våre kunder rådgivning innen økonomi og skatt.

Vi kan bistå med:

– bokføring – løpende bokføring av regnskapsbilag med internkontroll og eventuelle Mva. oppgjør hver termin eller årlig.

rapportering – løpende resultatrapportering med spesifisering på avdeling og prosjekt etter kundens ønske

årsoppgjør – avstemming og kontroll av regnskapet ved årets slutt og klargjøring for skattemelding

skattemeldinger – oppsetting av skattemelding og årsoppgjør for alle typer virksomheter: ENK, ANS, DA, AS og NUF

lønn – Fortløpende avregning av lønn etter avtale med klient. Terminoppgjør for skatt og arbeidsgiveravgift; A-melding oppsummering pr. ansatt ved årets slutt (tidligere Lønns- og trekkoppgave)

fakturering – fortløpende fakturering på vegne av klienten. Fakturaene oppdateres direkte i regnskapet

økonomi adm. – bistand til budsjettering av drift og likviditet. Rådgivning innen bedriftsutvikling

styrebistand – Vi bistår kundene på deres styremøter som en nøytral samtalepartner ut fra vår mangesidige erfaring.

 

Våre priser er som følger:

  • Oppstartskostnader – Kr 2 000,-ekskl. Mva
  • Regnskapsføring, lønninger og fakturering – Kr 715,- ekskl. Mva pr time
  • Skattemelding og årsoppgjør – Kr 1 050,- ekskl. Mva pr time

 

Tidsforbruk for lønnskjøring:

  • 0,5 time pr lønnskjøring (vanlig 1 gang i mnd.)
  • 0,25 time for innsending av A. melding (vanlig 1 gang i mnd.)
  • 0,25 for sending av Terminoppgjør (ved termin, annen hver mnd.)

 

Våre betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager.

 

Posting your comment...

http://www.okoplan.as/wp-content/themes/press