08 Nov 2018, Posted by admin

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen gjelder Økoplan Regnskap AS med tilhørende nettside, www.okoplan.as. Økoplan Regnskap AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Behandling av personopplysninger

Økoplan Regnskap AS behandler personopplysninger med det formål å kunne levere og yte de tjenester som selskapet tilbyr. Herunder må vi behandle grunnleggende personopplysninger som navn, fødselsdato, adresse og informasjon som kontaktperson, epost, telefonnummer, skatteprosent, inntekt og lønnsmessige opplysninger etc.

Økoplan Regnskap AS gir ikke eller selger personlige opplysninger til en tredjepart. I enkelte tilfeller kan personopplysninger bli delt med en tredjepart om nødvendig, for eksempel ved oppdatering av vår nettside.

Ved bruk av vår nettside vil det automatisk bli samlet inn opplysninger slik som IP-adresse, informasjonskapsel (cookie) og lignende.

Behandlingsgrunnlaget for behandling

Økoplan Regnskap AS behandler personopplysninger med det formål å kunne levere og yte de tjenester som selskapet tilbyr og vår behandling av opplysninger kan være nødvendig for å oppfylle forpliktelser i avtaler med våre kunder.

I henhold til gjeldende personvernregelverk, vil vi i tilfeller som krever dette, be om ditt samtykke før vi bruker dine opplysninger i forbindelse med markedsføring e.l.

Tredjeparts aktører

Økoplan Regnskap AS har underleverandører som leverer driftssystemer. I samarbeid med slike leverandører foreligger det databehandleravtaler som skal forsikre oss at personopplysninger blir behandlet etter gjeldende regelverk. Vi må også forholde oss til tredjeparts aktører som offentlige myndigheter.   

Innsyn i dine personopplysninger – dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i de personopplysninger vi behandler, inkludert hva de brukes til og hvor de kommer fra. Du kan be om retting av uriktige opplysninger, sletting av opplysninger og trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling. Du har rett til å vite hvor lenge vi lagrer dine opplysninger og hvem som mottar opplysninger om deg. Du kan klage til Datatilsynet i Norge for behandling av personopplysninger.

Din innsynsrett kan imidlertid være begrenset av lov eller for å beskytte andres privatliv eller av hensyn til vår virksomhet og praksis. En forespørsel om å slette opplysninger kan også være begrenset om vi er lovpålagt eller har et rettslig grunnlag for å videre oppbevare personopplysninger.

Lagringstid av data

Personopplysninger lagres så lenge det anses som nødvendig for å oppfylle formålet med behandling eller lovpålagte plikter som blir stilt bedriften. All informasjon som lagres vil være underlagt denne erklæring.

Kontaktinformasjon og klageadgang

Økoplan Regnskap AS

Besøksadresse: Fjordveien 3, 1363 Høvik.

Post Adresse: Fjordveien 3, 1363 Høvik.

E-postadresse: choi@okoplan.as

Telefon: +47 476 03 180

Dersom du mener at Økoplan Regnskap AS behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du kontakte oss ved choi@okoplan.as. Du kan også sende klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Posting your comment...

http://www.okoplan.as/wp-content/themes/press